מפעל הלכה ברשת


אנו פונים אילך בבקשה לתרום לפעילות זיכויי הרבים של מפעל הלכה ברשת שהינו מלכ"ר. ע"י תמיכתכם תהיו שותפים בזיכויי הרבים של המפעל ויוקיים בכם מאמרי הגמרא הבאים: "כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו" "כל המלמד את בן חברו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו" "כל המלמד את בן עם הארץ תורה, אפילו הקב"ה גוזר גזירה, מבטלה בשבילו"
ע"י תרומתכם נזכה לזאת לכולנו.

לתרומה לחץ כאן או בטלפון 02-6719689  צור קשר  || תנאי שרות

All Right reserved to HalachaOrgIl
שקלים - בניית אתרים  בניית אתרים - שקלים יזמות אינטרנט